../images/visier.gif

Schützenmeisteramt   seit Wiedergründung 1954

 

Jahr Mitglieder 1. Schützenmeister 2. Schützenmeister Schriftführer Schatzmeister Sportleiter
             
2020     Georg Karl   Johanna Bacso  
2019   Peter Bacso Franziska Baier  
2018 159 Johann Mödl Johanna Bacso Andreas Schmidbauer
2017 157 Peter Bacso Franziska Baier Karl-Heinz Klein
2016 157 Johann Mödl Johanna Bacso Karl-Heinz Klein
2015 155 Peter Bacso Rudolf Manhart
2014 153 Johann Mödl Johanna Bacso Karl-Heinz Klein
2013 158 Peter Bacso Rudolf Manhart
2012 159 Johann Mödl Karl-Heinz Klein Johanna Bacso Anton Annaberger
2011 157 Peter Bacso Bruno Sedlmayer
2010 154 Johann Mödl Johanna Bacso Anton Annaberger
2009 153 Peter Bacso Bruno Sedlmayer
2008 153 Johann Mödl Johanna Bacso Anton Annaberger
2007 154 Reinhold Leonhard Peter Bacso Bruno Sedlmeyer Anton Annaberger
2006 155 Peter Bacso Johanna Bacso Anton Annaberger
2005 158 Reinhold Leonhard Bruno Sedlmayer
2004 160 Peter Bacso Johanna Bacso Anton Annaberger
2003 150 Eduard Sämeier Reinhold Leonhard
2002 147 Peter Bacso Johanna Bacso Anton Annaberger
2001 157 Eduard Sämeier Stephan Arens
2000 159 Peter Bacso Johanna Bacso Anton Annaberger
1999 156 Eduard Sämeier Stephan Arens Klaus Kindermann
1998 157 Peter Bacso Stefan Adelfinger Jochen Tietz
1997 157 Eduard Sämeier Stephan Arens
1996 174 Peter Bacso Stefan Adelfinger Jochen Tietz
1995 180 Eduard Sämeier Stephan Arens Gerhard Mayer
1994 199 Peter Bacso Stefan Adelfinger Gerhard Mayer
1993 166 Eduard Sämeier Josef Riedel
1992 148 Peter Bacso Peter Böhm Gerhard Mayer
1991 132 Eduard Sämeier Josef Riedel H. J. Kraft
1990 128 Peter Bacso Peter Böhm Rudolf Schmieder
1989 121 Edgar Beckert Eduard Sämeier Jürgen Gewald Hannelore Beckert
1988 126 Eduard Sämeier Hannelore Beckert Anton Annaberger
1987 135 Edgar Beckert Gudrun Waldmüller
1986 139 Karl-Heinz Klein Hannelore Beckert Anton Annaberger
1985 149 Edgar Beckert Wolfgang Hank
1984 139 Arthur Sieber Heinz Steffens Karl Breu Anton Annaberger
1983 141 Arthur Sieber Wolfgang Hank
1982 146 Heinz Steffens H. - J. Kraft Karl Breu Günther Mahrt
1981 168 Hans Kraft H. - J. Kraft Arthur Sieber
1980 172 Heinz Steffens Franz Geiger Arthur Sieber
1979 167 Hans Kraft Alfred Diepold
1978 179 Heinz Steffens Arthur Sieber Günther Mahrt
1977 143 Hans Kraft Alfred Diepold
1976 111 Heinz Steffens Franz Geiger Arthur Sieber
1975 117 Hans Kraft Alfred Diepold
1974 125 Heinz Steffens Franz Geiger Arthur Sieber
1973 132 Hans Kraft Rainer Heise
1972 132 Heinz Steffens Franz Geiger Arthur Sieber
1971 136 Hans Kraft Rainer Heise
1970 134 Heinz Steffens Hermann Roth Arthur Sieber
1969 135 Günther Mahrt Josef Dubowy
1968 130 Hans Kraft Günther Mahrt Hermann Roth Arthur Sieber
1967 114 Hans Kraft Josef Dubowy
1966 119 Günther Mahrt Franz Wimberger Arthur Sieber
1965 110 Günther Mahrt Walter Münzberg Josef Dubowy
1964 108 Hans Kraft Hans Klein   Arthur Sieber
1963 101 Hans Kraft Ferdinand Schmid      
1962 89 Hans Klein      
1961 82 Hans Kraft      
1960 76 Hans Klein      
1959 78 Georg Reitinger Andreas Drexl      
1958 69 Josef Brandner      
1957 67 Georg Reitinger      
1956 51 Anton Götz      
1955 44 Georg Reitinger      
1954 37
Karl Herrmann
Georg Reitinger